Keuring

Dierenhospitaal Visdonk heeft ruime ervaring met het verrichten van aan- en verkoopkeuringen van paarden. Daarnaast is het ook mogelijk om PROK keuringen te verrichten voor respectievelijk opname in het stamboek of voor diverse verzekeringsmaatschappijen.

De keuring kan bestaan uit een klinische keuring, wat inhoudt dat de belangrijkste orgaansystemen (oa hart, longen, huid, gebit ogen, ledematen) worden nagekeken op eventuele afwijkingen van normaal. Kreupelheden en beengebreken zijn één van de meest voorkomende redenen die bij aan- of verkoop keuringen naar voren komen. De keuring kan worden uitgebreid met een röntgenologisch onderzoek (röntgenologisch onderzoek) of het uitvoeren van een endoscopie van de neus/keel (endoscopie van de neus/keel), ook wel ‘spiegelen’ genoemd. Bij een röntgenologische keuring worden diverse onderdelen van de ledematen en evt. rug röntgenologisch onderzocht. De endoscopie van de neus en keelholte vormt inzicht in de aanwezigheid van functionele afwijkingen in de keel, waarvan cornage de meest bekende is.

De klinische keuring is veruit het belangrijkste onderdeel van de keuring maar wel een moment opname. Sommige afwijkingen zijn blijvend en andere zijn tijdelijk van aard. Deze twee zaken zijn belangrijk om te onderscheiden. De aanvullende onderzoeken zoals röntgenologie en endoscopie geeft extra informatie over het dier. Dit maakt het plaatje completer. Een klinisch goed paard kan röntgenologisch opmerkingen krijgen die handig zijn om vooraf te weten en andersom een röntgenologisch goed paard kan bij de klinische keuringen opmerkingen krijgen die de aan- of verkoop in de weg staan. Moet je een paard klinisch en/of röntgenologisch keuren is afhankelijk van meerdere zaken. Sommige (ziektekosten)verzekeringen vereisen een volledige keuringen andere weer niet. Meestal is dit afhankelijk van de te verzekerde waarde van het dier. In ieder geval geeft de keuring klinisch en/of röntgenologisch een deskundig inzicht voordat tot eventuele aanschaf wordt overgegaan, zodat teleurstellingen achteraf beperkt kunnen worden.