FINANCIËN

  • Behandelingen en leveringen vinden uitsluitend plaats tegen contante of PIN betaling.
  • Indien gewenst kan een kostenraming voor een behandeling gemaakt worden. Let wel: een kostenraming is GEEN prijsafspraak.
  • Geretourneerde medicijnen en/of aangebroken goederen (bv zakken voer) worden niet vergoed.

Op (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.

Bekijk de algemene voorwaarden