FINANCIËN

  • Behandelingen en leveringen vinden uitsluitend plaats tegen contante of PIN betaling.
  • Indien gewenst kan een kostenraming voor een behandeling gemaakt worden. Let wel: een kostenraming is GEEN prijsafspraak.
  • Verzekerde dieren: Cliënten van huisdierenverzekeraar Proteq dienen hun verzekeringspas te tonen. Rekeningen boven € 500 worden door het dierenhospitaal rechtstreeks bij Proteq gedeclareerd. In alle andere gevallen, maar ook indien men deze pas niet bij zich heeft, zal contant of met PIN betaald moeten worden.
  • Geretourneerde medicijnen en/of aangebroken goederen (bv zakken voer) worden niet vergoed.

Op (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.

Bekijk de algemene voorwaarden