Consult

In een consult wordt de eigenaar gevraagd naar de bijbehorende informatie en het dier wordt lichamelijk onderzocht. Dit doen we standaard bij de jaarlijkse vaccinatie bij op het oog gezonde dieren maar natuurlijk zeker als het dier ziek is. We komen hierbij verrassend vaak lichamelijke afwijkingen tegen die de eigenaar in eerste instantie (nog) niet had opgemerkt. In bepaalde situaties is het voor de eigenaar of het dier niet mogelijk of wenselijk om naar de kliniek te komen. In deze gevallen is het mogelijk om een consult aan huis (‘visite’) af te spreken. Voor dit laatste geldt een apart tarief.