Een logische stap

De coöperatie is een initiatief van vier dierenartspraktijken: Dap Bernheze, Dierenhospitaal Visdonk, Dierenkliniek Den Ham en Markgraven Dierenartsen. Binnen deze praktijken was al sprake van vergaande samenwerking en uitwisseling van kennis en ideeën. De gedachte om een landelijke verband op te zetten was een logische stap. Immers, de ontwikkelingen in de sector en de wens van de varkenshouder om meer specialistische ondersteuning en een proactieve dienstverlening vraagt om expertise, kwaliteit en goede communicatie.

Landelijk en deskundig netwerk

Voor de coöperatie VARKENSARTSEN•
is het primaire doel om de varkenssector te ondersteunen en te adviseren bij alle ontwikkelingen en golfbewegingen op het gebied van gezondheid, dierenwelzijn en innovaties. Dat kan ons inziens optimaal worden gerealiseerd met een landelijk netwerk van deskundige varkensartsen.

De visie daarbij is dat de varkenshouderij een vitale, veerkrachtige en toekomstbestendige bedrijfstak is en blijft. Een sector die past in het agrarische landschap van Nederland en zich verder moet kunnen ontwikkelen en verbeteren.

Onze missie is dat VARKENSARTSEN•
op basis van kennis, deskundigheid en niet in de laatste plaats betrokkenheid een primaire rol speelt in de varkenshouderij. Met gemotiveerde en ervaren varkensartsen, die vertrouwen bieden, klaarstaan en begrip hebben voor de individuele varkenshouder. En aldus bijdragen aan een gezonde varkensvleesproductie met respect voor varken, boer en voedselveiligheid!