Varkens

Onze werkzaamheden in de varkenssector richten zich op twee vlakken, te weten:

Bij Dierenhospitaal Visdonk zijn al onze landbouwhuisdierenartsen Geborgd Varkensdierenarts. Dit houdt in dat onze werkzaamheden jaarlijks door de SGD (Stichting Geborgde Dierenarts) wordt gecontroleerd op kwaliteit op gebied van antibioticumgebruik.

Omdat wij ook kwaliteit willen waarborgen in de vorm van kennis en kunde op gebied van varkensgezondheidszorg, welzijn, volksgezondheid en voedselveiligheid, is Dierenhospitaal Visdonk voor wat betreft de varkenspraktijk per 1 juli 2017 een coöperatief verband aangegaan. Samen met de dierenartsen van Markgraven Dierenartsen, Dierenkliniek Den Ham en Dap Bernheze vormen we onder de naam “Varkensartsen.” een landelijk dekkend netwerk van specialistische, gemotiveerde, varkensartsen, met grote betrokkenheid in de varkenssector.