Progesteron

De progesteronwaarde wordt in onze kliniek bepaald met de nieuwste immulite (zie ook ‘vruchtbaarheid)’. Het progesterongehalte helpt ons in de bepaling van het juiste dekmoment bij de teef.