Progesteron

Voor de progesteronbepaling hebben wij zelf de beschikking over bloedanalyse apparatuur (zie ook ‘vruchtbaarheid)’. Het progesterongehalte helpt ons in de bepaling van het juiste dekmoment bij de teef.