De bedrijfsbegeleiding en –advisering van vermeerderings- en vleesvarkensbedrijven

Eens per twee tot vier weken bezoeken we onze varkensbedrijven, met als doel inspectie van alle varkens op voorkomen van dierziekten die een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Tevens controleren we tijdens dit bedrijfsbezoek de huisvesting, de hygiëne en het welzijn van de dieren en sparren we met de veehouder over de eventueel heersende problematiek op het bedrijf en mogelijke oplossingen hiervoor. Bij sommige bedrijven wordt dit bedrijfsbezoek aangevuld met het scannen van de zeugen op dracht.
Op gebied van bedrijfsbegeleiding werken we samen met andere aan het varkensbedrijf verbonden dienstverleners. Hierbij valt te denken aan de voervoorlichter en –leverancier, de handelaar, de KI en de vermeerderaar en daarmee leverancier van de biggen in geval van een vleesvarkensbedrijf.

Tevens wordt eens per drie maanden een vanuit de overheid verplichte bloedtap uitgevoerd. Deze bloedmonsters worden door de Gezondheidsdienst voor Dieren gecontroleerd op Salmonella en Ziekte van Aujeskzy. Afhankelijk van de IKB organisatie waarbij het varkensbedrijf is aangesloten, wordt ook controle op Swine Vesiculair Disease (SVD), ofwel blaasjesziekte, uitgevoerd. Deze bloedtap mag overigens ook plaatsvinden aan de slachtlijn, wat natuurlijk minder invasief is voor de dieren en daarmee welzijnsbevorderend.

Jaarlijks wordt een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan specifiek per bedrijf opgesteld. Deze hebben beiden tot doel proactief bezig te zijn met de medicijnreductie op het bedrijf. Wij pakken deze gelegenheid tevens aan om het voorgaande productiejaar te evalueren en werkdoelen op te stellen op gebied van gezondheid, welzijn, weerstand, insleep en versleep van dierziekten, huisvesting en klimaat.